Extract Labsඉන්කෝපරේෂන්
වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි

භාවිත නියමයන් පිළිගැනීම

මෙම භාවිත නියමයන් ඔබ සහ ඔබ අතර ඇතුළු කර ඇත EXTRACT LABS Inc. ("සමාගම," "අපි" හෝ "අප"). පහත සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි (මෙම "භාවිත කොන්දේසි"), ඔබගේ ප්‍රවේශය සහ භාවිතය පාලනය කරයි www.extractlabs.com, හෝ ඒ හරහා පිරිනමන ඕනෑම අන්තර්ගතයක්, ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහ සේවාවන් ඇතුළුව www.extractlabs.com("වෙබ් අඩවිය"), අමුත්තෙකු ලෙස හෝ ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙකු ලෙස වේවා.

ඔබ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට පෙර කරුණාකර භාවිත නියමයන් හොඳින් කියවන්න. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් හෝ මෙම විකල්පය ඔබට ලබා දී ඇති විට භාවිත කොන්දේසි පිළිගැනීමට හෝ එකඟ වීමට ක්ලික් කිරීමෙන්, ඔබ මෙම භාවිත නියමයන් සහ අපගේ කොන්දේසිවලට බැඳී සිටීමට සහ ඒවාට අනුකූල වීමට පිළිගෙන එකඟ වේ. රහස්යතා ප්රතිපත්තිය, දී හමු විය www.extractlabs.com/PrivacyPolicy, යොමු කිරීම මගින් මෙහි ඇතුළත් කර ඇත. ඔබට මෙම භාවිත නියමයන්ට එකඟ වීමට අවශ්‍ය නැතිනම් හෝ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය, ඔබ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම හෝ භාවිතා නොකළ යුතුය.

මෙම වෙබ් අඩවිය පිරිනමනු ලබන අතර වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි පරිශීලකයින්ට ලබා ගත හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ සමාගම සමඟ බැඳීම් කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඇති කර ගැනීමට සහ සියලුම සමාගම් සුදුසුකම් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ඔබ වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි සහ නීත්‍යානුකූල වයසේ සිටින බව ඔබ නියෝජනය කරයි. ඔබ මෙම සියලු අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නැතිනම්, ඔබ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීම හෝ භාවිතා කිරීම නොකළ යුතුය.

භාවිතයේ කොන්දේසි වෙනස් කිරීම

අපි අපගේ තනි අභිමතය පරිදි විටින් විට මෙම භාවිත නියමයන් සංශෝධනය කර යාවත්කාලීන කළ හැක. අපි ඒවා පළ කළ විට සියලුම වෙනස්කම් වහාම ක්‍රියාත්මක වේ.

සංශෝධිත භාවිත නියමයන් පළ කිරීමෙන් පසු ඔබේ වෙබ් අඩවිය අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන් අදහස් වන්නේ ඔබ වෙනස්කම් පිළිගෙන එකඟ වන බවයි. ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වන සෑම අවස්ථාවකම මෙම පිටුව පරීක්ෂා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, ඒවා ඔබ වෙත බැඳී ඇති බැවින්, යම් වෙනස්කම් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වනු ඇත.

වෙබ් අඩවියට පිවිසීම සහ ගිණුම් ආරක්ෂාව

දැනුම් දීමකින් තොරව අපගේ තනි අභිමතය පරිදි මෙම වෙබ් අඩවිය සහ වෙබ් අඩවියේ අප සපයන ඕනෑම සේවාවක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට අපට අයිතිය ඇත. කිසියම් හේතුවක් නිසා වෙබ් අඩවියේ සියලුම හෝ කිසියම් කොටසක් ඕනෑම වේලාවක හෝ ඕනෑම කාල සීමාවක් සඳහා ලබා ගත නොහැකි නම් අපි වගකිව යුතු නොවේ. කලින් කලට, අපි වෙබ් අඩවියේ සමහර කොටස්වලට හෝ සම්පූර්ණ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම ලියාපදිංචි පරිශීලකයන් ඇතුළු පරිශීලකයින්ට සීමා කළ හැක.

ඔබ වගකිව යුත්තේ:

 • ඔබට වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට අවශ්‍ය සියලුම විධිවිධාන සලසා දීම.
 • ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය හරහා වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන සියලුම පුද්ගලයින් මෙම භාවිත නියමයන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සහ ඒවාට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට සහතික වීම.

වෙබ් අඩවියට හෝ එය පිරිනමන සමහර සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ වීමට, ඇතැම් ලියාපදිංචි විස්තර හෝ වෙනත් තොරතුරු සපයන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිය හැක. ඔබ වෙබ් අඩවියේ සපයන සියලුම තොරතුරු නිවැරදි, වර්තමාන සහ සම්පූර්ණ බව ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසියකි. මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ඔබ සපයන සියලුම තොරතුරු, වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ක්‍රියාකාරී විශේෂාංග භාවිතා කිරීම ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී, අපගේ පාලනය යටතේ පවතින බවට ඔබ එකඟ වේ. රහස්යතා ප්රතිපත්තිය, සහ අපගේ තොරතුරු වලට අනුකූල වන ඔබගේ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අප ගන්නා සියලුම ක්‍රියා වලට ඔබ එකඟ වේ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය.

ඔබ අපගේ ආරක්ෂක ක්‍රියා පටිපාටිවල කොටසක් ලෙස පරිශීලක නාමයක්, මුරපදයක් හෝ වෙනත් තොරතුරු කොටසක් තෝරා ගන්නේ නම් හෝ ලබා දී ඇත්නම්, ඔබ එවැනි තොරතුරු රහසිගත ලෙස සැලකිය යුතු අතර, ඔබ එය වෙනත් පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට හෙළි නොකළ යුතුය. ඔබේ ගිණුම ඔබට පුද්ගලික බව ඔබ පිළිගන්නා අතර ඔබේ පරිශීලක නාමය, මුරපදය හෝ වෙනත් ආරක්ෂක තොරතුරු භාවිතයෙන් මෙම වෙබ් අඩවියට හෝ එහි කොටස්වලට ප්‍රවේශය වෙනත් කිසිවකුට ලබා නොදීමට එකඟ වේ. ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ මුරපදයට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම හෝ භාවිතා කිරීම හෝ වෙනත් ආරක්‍ෂාව කඩකිරීමක් පිළිබඳව වහාම අපට දැනුම් දීමට ඔබ එකඟ වේ. එක් එක් සැසිය අවසානයේ ඔබ ඔබගේ ගිණුමෙන් පිටවන බව සහතික කිරීමටද ඔබ එකඟ වේ. අන් අයට ඔබගේ මුරපදය හෝ වෙනත් පුද්ගලික තොරතුරු බැලීමට හෝ වාර්තා කිරීමට නොහැකි වන පරිදි පොදු හෝ බෙදාගත් පරිගණකයකින් ඔබගේ ගිණුමට ප්‍රවේශ වීමේදී ඔබ විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් විය යුතුය.

අපගේ මතය අනුව, ඔබ කිසියම් ප්‍රතිපාදනයක් උල්ලංඝනය කර ඇත්නම් ඇතුළුව, ඕනෑම හෝ කිසිදු හේතුවක් නිසා අපගේ තනි අභිමතය පරිදි ඕනෑම වේලාවක, ඔබ විසින් තෝරාගත් හෝ අප විසින් සපයන ලද ඕනෑම පරිශීලක නාමයක්, මුරපදයක් හෝ වෙනත් හඳුනාගැනීමක් අක්‍රිය කිරීමට අපට අයිතියක් ඇත. මෙම භාවිත නියමයන්.

බුද්ධිමය දේපල අයිතිය

වෙබ් අඩවිය සහ එහි සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය, විශේෂාංග සහ ක්‍රියාකාරීත්වය (සියලු තොරතුරු, මෘදුකාංග, පෙළ, සංදර්ශක, රූප, වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය, සහ එහි සැලසුම, තේරීම සහ සැකසීම ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී) සමාගම සතු වේ. බලපත්‍රලාභීන්, හෝ එවැනි ද්‍රව්‍ය සපයන්නන් සහ එක්සත් ජනපදය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශන හිමිකම, වෙළඳ ලකුණ, පේටන්ට් බලපත්‍රය, වෙළඳ රහස් සහ වෙනත් බුද්ධිමය දේපල හෝ හිමිකාර අයිතිවාසිකම් නීති මගින් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ.

මෙම භාවිත නියමයන් මඟින් ඔබේ පුද්ගලික, වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා පමණක් වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීමට ඔබට අවසර ලැබේ. අපගේ ප්‍රකාශිත ලිඛිත අවසරයකින් තොරව, පහත සඳහන් පරිදි හැර, ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම, බෙදා හැරීම, වෙනස් කිරීම, ව්‍යුත්පන්න කෘති නිර්මාණය කිරීම, ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ප්‍රසිද්ධියේ සිදු කිරීම, නැවත ප්‍රකාශ කිරීම, බාගත කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ සම්ප්‍රේෂණය නොකළ යුතුය:


 • ඔබේ පරිගණකය එවැනි ද්‍රව්‍යවල පිටපත් තාවකාලිකව RAM හි ගබඩා කර තැබීමට ඉඩ ඇත.
 • දර්ශන වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණු සඳහා ඔබේ වෙබ් බ්‍රව්සරය ස්වයංක්‍රීයව හැඹිලිගත කළ ගොනු ඔබට ගබඩා කළ හැකිය.
 • ඔබට වෙබ් අඩවියේ සාධාරණ පිටු ගණනක එක් පිටපතක් මුද්‍රණය කිරීමට හෝ බාගැනීමට ඔබේ පුද්ගලික, වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා මිස වැඩිදුර ප්‍රතිනිෂ්පාදනය, ප්‍රකාශනය හෝ බෙදා හැරීම සඳහා නොවේ.
 • අපි බාගත කිරීම සඳහා ඩෙස්ක්ටොප්, ජංගම, හෝ වෙනත් යෙදුම් සපයන්නේ නම්, අපගේ අවසාන පරිශීලක බලපත්‍ර ගිවිසුමට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වන්නේ නම්, ඔබට තනි පිටපතක් ඔබේ පරිගණකයට හෝ ජංගම උපාංගයට ඔබේ පුද්ගලික, වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා බාගත කළ හැකිය. අයදුම්පත්.
 • අපි යම් අන්තර්ගතයක් සහිත සමාජ මාධ්‍ය විශේෂාංග සපයන්නේ නම්, ඔබට එවැනි විශේෂාංග මඟින් සබල කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකිය.

ඔබ නොකළ යුතු:

 • මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක පිටපත් වෙනස් කරන්න.
 • ඕනෑම රූප සටහන්, ඡායාරූප, වීඩියෝ හෝ ශ්‍රව්‍ය අනුපිළිවෙලක් හෝ ඕනෑම චිත්‍රකයක් මේ සමඟ ඇති පෙළෙන් වෙන වෙනම භාවිතා කරන්න.
 • මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්‍රව්‍යවල පිටපත් වලින් ඕනෑම ප්‍රකාශන හිමිකමක්, වෙළඳ ලකුණක් හෝ වෙනත් හිමිකාර හිමිකම් දැන්වීම් මකන්න හෝ වෙනස් කරන්න.

ඔබ වෙබ් අඩවියේ කිසිදු කොටසක් හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි සේවාවන් හෝ ද්‍රව්‍ය කිසිවක් වාණිජමය අරමුණු සඳහා ප්‍රවේශ වීම හෝ භාවිතා කිරීම නොකළ යුතුය.

ඔබ භාවිත නියමයන් කඩකරමින් වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම කොටසකට ප්‍රවේශය වෙනත් අයෙකුට මුද්‍රණය කිරීම, පිටපත් කිරීම, වෙනස් කිරීම, බාගත කිරීම හෝ වෙනත් අයුරකින් භාවිතා කිරීම හෝ සපයන්නේ නම්, වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීමට ඇති ඔබේ අයිතිය වහාම නවත්වන අතර ඔබ අපගේ විකල්පය අනුව කළ යුතුය. , ඔබ සෑදූ ද්‍රව්‍යවල ඕනෑම පිටපතක් ආපසු හෝ විනාශ කරන්න. කිසිදු අයිතියක්, මාතෘකාවක්, හෝ වෙබ් අඩවියට හෝ වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ඔබට පැවරෙන්නේ නැත, සහ පැහැදිලිව ලබා දී නොමැති සියලුම හිමිකම් සමාගම විසින් වෙන් කර ඇත. මෙම භාවිත නියමයන් මගින් ප්‍රකාශිතව අවසර නොලබන ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් භාවිත කිරීම මෙම භාවිත නියමයන් උල්ලංඝනය කිරීමක් වන අතර ප්‍රකාශන හිමිකම, වෙළඳ ලකුණ සහ වෙනත් නීති උල්ලංඝනය කළ හැකිය.

වෙළඳ ලකුණු

අපගේ සමාගමේ නම, නියමයන් Extract Labs™, අපගේ සමාගම් ලාංඡනය, සහ අදාළ සියලුම නම්, ලාංඡන, නිෂ්පාදන සහ සේවා නම්, සැලසුම් සහ සටන් පාඨ සමාගමේ හෝ එහි අනුබද්ධිත හෝ බලපත්‍රලාභීන්ගේ වෙළඳ ලකුණු වේ. සමාගමේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ඔබ එවැනි ලකුණු භාවිතා නොකළ යුතුය. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති අනෙකුත් සියලුම නම්, ලාංඡන, නිෂ්පාදන සහ සේවා නම්, සැලසුම් සහ සටන් පාඨ ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන්ගේ වෙළඳ ලකුණු වේ.

තහනම් භාවිතයන්

ඔබට වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක්කේ නීත්‍යානුකූල අරමුණු සඳහා සහ මෙම භාවිත නියමයන්ට අනුකූලව පමණි. වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකිරීමට ඔබ එකඟ වේ:

 • අදාළ ඕනෑම ෆෙඩරල්, ප්‍රාන්ත, ප්‍රාදේශීය හෝ ජාත්‍යන්තර නීතියක් හෝ රෙගුලාසියක් උල්ලංඝනය කරන ඕනෑම ආකාරයකින් (සීමා රහිතව, එක්සත් ජනපදයට හෝ වෙනත් රටවලට සහ ඉන් පිටත දත්ත හෝ මෘදුකාංග අපනයනය සම්බන්ධයෙන් යම් නීතිරීති ඇතුළුව).
 • බාලවයස්කරුවන් නුසුදුසු අන්තර්ගතයට හෙලිදරව් කිරීම, පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු ඉල්ලා සිටීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ඔවුන් සූරාකෑම, හානි කිරීම හෝ සූරාකෑම හෝ හානි කිරීමට උත්සාහ කිරීම සඳහා.
 • මෙම භාවිත නියමයන් හි දක්වා ඇති කිසිදු අන්තර්ගත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන ඕනෑම ද්‍රව්‍ය යැවීමට, දැනුවත්ව ලැබීමට, උඩුගත කිරීමට, බාගැනීමට, භාවිත කිරීමට හෝ නැවත භාවිත කිරීමට.
 • ඕනෑම "කසල තැපෑලක්", "දාම ලිපියක්", "අයාචිත තැපෑලක්", හෝ වෙනත් සමාන ඉල්ලීමක් ඇතුළුව ඕනෑම වෙළඳ ප්‍රචාරණයක් හෝ ප්‍රවර්ධන ද්‍රව්‍යයක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හෝ යැවීමට ලබා ගැනීමට.
 • සමාගම, සමාගම් සේවකයෙකු, වෙනත් පරිශීලකයෙකු හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් ලෙස පෙනී සිටීමට හෝ පෙනී සිටීමට උත්සාහ කිරීම (ඉහත සඳහන් ඕනෑම දෙයකට සම්බන්ධ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින හෝ තිර නාම භාවිතා කිරීමෙන් සීමාවකින් තොරව).
 • ඕනෑම අයෙකුගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම හෝ භුක්ති විඳීම සීමා කරන හෝ වළක්වන, හෝ අප විසින් තීරණය කරන ලද පරිදි, සමාගමට හෝ වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට හානි කළ හැකි හෝ වගකීම්වලට නිරාවරණය විය හැකි වෙනත් හැසිරීමක යෙදීම.
 • මීට අමතරව, ඔබ එසේ නොකිරීමට එකඟ වේ:

  • වෙබ් අඩවිය හරහා තත්‍ය කාලීන ක්‍රියාකාරකම්වල නියැලීමට ඇති හැකියාව ඇතුළුව, වෙබ් අඩවිය අක්‍රිය කිරීමට, බර පැටවීමට, හානි කිරීමට හෝ අඩාල කිරීමට හෝ වෙනත් ඕනෑම පාර්ශවයක වෙබ් අඩවිය භාවිතයට බාධා කිරීමට හැකි ඕනෑම ආකාරයකින් වෙබ් අඩවිය භාවිත කරන්න.
  • වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් නිරීක්ෂණය කිරීම හෝ පිටපත් කිරීම ඇතුළුව ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ඕනෑම රොබෝවක්, මකුළුවෙක් හෝ වෙනත් ස්වයංක්‍රීය උපාංගයක්, ක්‍රියාවලියක් හෝ මාධ්‍යයක් භාවිතා කරන්න.
  • අපගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් හෝ වෙනත් අනවසර කටයුත්තක් සඳහා නිරීක්ෂණය කිරීමට හෝ පිටපත් කිරීමට ඕනෑම අත්පොත ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරන්න.
  • වෙබ් අඩවියේ නිසි ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධා කරන ඕනෑම උපාංගයක්, මෘදුකාංගයක් හෝ පුරුද්දක් භාවිතා කරන්න.
  • ඕනෑම වෛරස්, ට්‍රෝජන් අශ්වයන්, පණුවන්, තාර්කික බෝම්බ, හෝ අනිෂ්ට හෝ තාක්ෂණික වශයෙන් හානිකර වෙනත් ද්‍රව්‍ය හඳුන්වා දෙන්න.
  • වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම කොටසක්, වෙබ් අඩවිය ගබඩා කර ඇති සේවාදායකය හෝ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ ඕනෑම සේවාදායකයක්, පරිගණකයක් හෝ දත්ත සමුදායක් වෙත අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීමට, බාධා කිරීමට, හානි කිරීමට හෝ බාධා කිරීමට උත්සාහ කිරීම.
  • සේවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ ප්‍රහාරයක් හෝ බෙදා හරින ලද සේවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ ප්‍රහාරයක් හරහා වෙබ් අඩවියට පහර දෙන්න.
  • එසේ නොමැතිනම් වෙබ් අඩවියේ නිසි ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධා කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

  පරිශීලක දායකත්වයන්

  වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට පළ කිරීමට, ඉදිරිපත් කිරීමට, ප්‍රකාශ කිරීමට, ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හෝ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසන පණිවිඩ පුවරු, කතාබස් කාමර, පුද්ගලික වෙබ් පිටු හෝ පැතිකඩ, සංසද, දැන්වීම් පුවරු සහ අනෙකුත් අන්තර්ක්‍රියාකාරී විශේෂාංග (සාමූහිකව, "අන්තර්ක්‍රියාකාරී සේවා") අඩංගු විය හැක. හෝ වෙනත් පුද්ගලයින් (මෙතැන් සිට, "පළ") අන්තර්ගතය හෝ ද්රව්ය (සාමූහිකව, "පරිශීලක දායකත්ව") වෙබ් අඩවිය හෝ හරහා.

  සියලුම පරිශීලක දායකත්වයන් මෙම භාවිත නියමවල දක්වා ඇති අන්තර්ගත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතුය.

  ඔබ වෙබ් අඩවියට පළ කරන ඕනෑම පරිශීලක දායකත්වයක් රහස්‍ය නොවන සහ හිමිකාර නොවන ලෙස සලකනු ලැබේ. වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම පරිශීලක දායකත්වයක් ලබා දීමෙන්, ඔබ අපට සහ අපගේ අනුබද්ධ සහ සේවා සපයන්නන්ට සහ ඔවුන්ගේ සහ අපගේ අදාළ බලපත්‍රලාභීන්ට, අනුප්‍රාප්තිකයින්ට සහ භාවිතා කිරීමට, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට, වෙනස් කිරීමට, ක්‍රියාත්මක කිරීමට, ප්‍රදර්ශනය කිරීමට, බෙදා හැරීමට සහ වෙනත් ආකාරයකින් හෙළි කිරීමට අයිතිය ලබා දෙයි. තෙවන පාර්ශවයන්ට ඕනෑම අරමුණක් සඳහා එවැනි ද්රව්ය.

  ඔබ එය නියෝජනය කරන අතර වරෙන්තු කරන්නේ:

  • පරිශීලක දායකත්වවල සහ ඒවායේ ඇති සියලුම අයිතීන් ඔබ සතු හෝ පාලනය කරන අතර අපට සහ අපගේ අනුබද්ධිත සහ සේවා සපයන්නන්ට සහ ඔවුන්ගේ සහ අපගේ අදාළ බලපත්‍රලාභීන්ට, අනුප්‍රාප්තිකයින්ට සහ පැවරුම්වලට ඉහත ලබා දී ඇති බලපත්‍රය ලබා දීමට ඔබට අයිතියක් ඇත.
  • ඔබගේ සියලුම පරිශීලක දායකත්වයන් මෙම භාවිත නියමයන්ට අනුකූල වන අතර ඒවාට අනුකූල වේ.
  • ඔබ ඉදිරිපත් කරන හෝ දායක වන ඕනෑම පරිශීලක දායකත්වයක් සඳහා ඔබ වගකිව යුතු බව ඔබ තේරුම් ගෙන පිළිගෙන ඇති අතර, එහි නීත්‍යානුකූලභාවය, විශ්වසනීයත්වය, නිරවද්‍යතාවය සහ යෝග්‍යතාවය ඇතුළුව එවැනි අන්තර්ගතයන් සඳහා සම්පූර්ණ වගකීම සමාගමට නොව ඔබට ඇත.
  • ඔබ හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් ඕනෑම පරිශීලකයෙකු විසින් පළ කරන ලද ඕනෑම පරිශීලක දායකත්වයක අන්තර්ගතය හෝ නිරවද්‍යතාවය සඳහා අපි කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට වගකිව යුතු හෝ වගකිව යුතු නොවේ.

  අධීක්ෂණය සහ බලාත්මක කිරීම; අවසන් කිරීම

  අපට අයිතියක් ඇත:

  • අපගේ අභිමතය පරිදි කිසිදු හේතුවක් නොමැතිව කිසිදු පරිශීලක දායකත්වයක් ඉවත් කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.
  • අපගේ තනි අභිමතය පරිදි අවශ්‍ය හෝ සුදුසු යැයි අපි සලකන ඕනෑම පරිශීලක දායකත්වයක් සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න, එවැනි පරිශීලක දායකත්වයක් අන්තර්ගත ප්‍රමිතීන් ඇතුළුව භාවිත නියමයන් උල්ලංඝනය කරන බව අප විශ්වාස කරන්නේ නම්, ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය හෝ වෙනත් අයිතිය උල්ලංඝනය කරයි. හෝ ආයතනය, වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නන්ගේ හෝ මහජනතාවගේ පුද්ගලික ආරක්ෂාවට තර්ජනය කරයි, නැතහොත් සමාගමට වගකීමක් ඇති කළ හැකිය.
  • ඔබ විසින් පළ කරන ලද ද්‍රව්‍ය ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් හෝ පෞද්ගලිකත්වය සඳහා ඇති අයිතිය ඇතුළුව ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන බව පවසන ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට ඔබේ අනන්‍යතාවය හෝ ඔබ පිළිබඳ වෙනත් තොරතුරු හෙළි කරන්න.
  • වෙබ් අඩවියේ කිසියම් නීති විරෝධී හෝ අනවසර භාවිතයක් සඳහා සීමාවකින් තොරව, නීතිය බලාත්මක කිරීමට යොමු කිරීම ඇතුළුව සුදුසු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න.
  • සීමාවකින් තොරව, මෙම භාවිත නියමයන් උල්ලංඝණය කිරීම ඇතුළුව, කිසිදු හෝ හේතුවක් නොමැතිව, වෙබ් අඩවියේ සම්පූර්ණ හෝ කොටසකට ඔබේ ප්‍රවේශය අවසන් කිරීම හෝ අත්හිටුවීම.

  ඉහත දක්වා ඇති දේ සීමා නොකර, වෙබ් අඩවියේ හෝ හරහා ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් පළ කරන ඕනෑම අයෙකුගේ අනන්‍යතාවය හෝ වෙනත් තොරතුරු හෙළි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින හෝ අපව මෙහෙයවන ඕනෑම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් හෝ අධිකරණ නියෝගයක් සමඟ සම්පුර්ණයෙන්ම සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපට අයිතියක් ඇත. ඔබ සීමාවෙන් පසු සහ ගැනිමේ කිසි හානියක් නැති සමාගම හා ඊට අනුබද්ධ, ෙවන්කර, සහ සේවා සපයන්නන් ඉහත සඳහන් පක්ෂ තුළදී මෙම සමාගම / කුමන හෝ ක්රියාවක නිරතවන ඇතිවිය හැකි ඕනෑම හිමිකම් වලින්, OR, ගෙන වන විට එහි ප්රතිඵලයක්, එක්කෝ සමාගම විසින් විමර්ශන / එවැනි පක්ෂවල හෝ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන්.

  කෙසේ වෙතත්, වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීමට පෙර සියලුම ද්‍රව්‍ය සමාලෝචනය කිරීමට අප භාර නොගන්නා අතර, එය පළ කිරීමෙන් පසු විරෝධතා ඇති ද්‍රව්‍ය කඩිනමින් ඉවත් කිරීම සහතික කළ නොහැක. ඒ අනුව, ඕනෑම පරිශීලකයෙකු හෝ තුන්වන පාර්ශ්වයක් විසින් සපයනු ලබන සම්ප්‍රේෂණ, සන්නිවේදනය හෝ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාවක් හෝ අකර්මන්‍යතාවයක් සඳහා අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. මෙම කොටසේ විස්තර කර ඇති ක්‍රියාකාරකම්වල කාර්ය සාධනය හෝ ක්‍රියාකාරී නොවීම සම්බන්ධයෙන් අපට කිසිවකුට වගකීමක් හෝ වගකීමක් නොමැත.

  අන්තර්ගත ප්රමිති

  මෙම අන්තර්ගත ප්‍රමිතීන් ඕනෑම සහ සියලුම පරිශීලක දායකත්වයන් සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සේවා භාවිතය සඳහා අදාළ වේ. පරිශීලක දායකත්වයන් සම්පුර්ණයෙන්ම අදාළ සියලුම ෆෙඩරල්, ප්‍රාන්ත, දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර නීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුකූල විය යුතුය. ඉහත සඳහන් දේ සීමා නොකර, පරිශීලක දායකත්වයන් නොකළ යුතුය:

  • අපහාසාත්මක, අසභ්‍ය, අශෝභන, අපවාදාත්මක, ප්‍රහාරාත්මක, හිරිහැර කරන, ප්‍රචණ්ඩකාරී, ද්වේෂ සහගත, ප්‍රකෝපකාරී හෝ වෙනත් ආකාරයකට විරුද්ධ විය හැකි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු වේ.
  • ජාතිය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ආගම, ජාතිකත්වය, ආබාධිතභාවය, ලිංගික දිශානතිය හෝ වයස මත පදනම්ව ලිංගිකව අසභ්‍ය හෝ අසභ්‍ය ද්‍රව්‍ය, ප්‍රචණ්ඩත්වය හෝ වෙනස්කම් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරන්න.
  • ඕනෑම පේටන්ට් බලපත්‍රයක්, වෙළඳ ලකුණක්, වෙළඳ රහසක්, ප්‍රකාශන හිමිකමක්, හෝ වෙනත් බුද්ධිමය දේපළක් හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ වෙනත් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන්න.
  • අන් අයගේ නෛතික අයිතිවාසිකම් (ප්‍රචාරණ සහ පෞද්ගලිකත්වයේ අයිතිවාසිකම් ඇතුළුව) උල්ලංඝනය කිරීම හෝ අදාළ නීති හෝ රෙගුලාසි යටතේ ඕනෑම සිවිල් හෝ අපරාධ වගකීමක් ඇති කළ හැකි හෝ වෙනත් ආකාරයකින් මෙම භාවිත නියමයන් හා පටහැනි විය හැකි ඕනෑම ද්‍රව්‍ය අඩංගු වීම රහස්යතා ප්රතිපත්තිය.
  • ඕනෑම පුද්ගලයෙකු රැවටීමට ඉඩ ඇත.
  • ඕනෑම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, හෝ නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම හෝ සහාය වීම.
  • කරදරයක්, අපහසුතාවයක්, හෝ අනවශ්‍ය කාංසාවක් ඇති කරන්න හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට කලබල වීමට, අපහසුතාවට, අනතුරු ඇඟවීමට හෝ කරදර කිරීමට ඉඩ ඇත.
  • ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනී සිටීම, හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ සංවිධානයක් සමඟ ඔබේ අනන්‍යතාවය හෝ අනුබද්ධය වැරදි ලෙස නිරූපණය කරන්න.
  • තරඟ, ස්වීප්ස්ටේක්, සහ වෙනත් විකුණුම් ප්‍රවර්ධන, භාණ්ඩ හුවමාරුව හෝ ප්‍රචාරණය වැනි වාණිජ ක්‍රියාකාරකම් හෝ විකුණුම් සම්බන්ධ කරන්න.
  • මෙය එසේ නොවේ නම්, ඒවා අපෙන් හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගෙන් හෝ ආයතනයකින් නිකුත් වන හෝ අනුමත කරන බවට හැඟීමක් ලබා දෙන්න.

  පළ කරන ලද තොරතුරු මත යැපීම

  වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු සාමාන්‍ය තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක් ලබා ගත හැකිය. මෙම තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය, සම්පූර්ණත්වය හෝ ප්‍රයෝජනවත් බව අපි සහතික නොකරමු. එවැනි තොරතුරු මත ඔබ තබන ඕනෑම විශ්වාසයක් දැඩි ලෙස ඔබේම අවදානමක පවතී. ඔබ හෝ වෙබ් අඩවියට පැමිණෙන වෙනත් ආගන්තුකයෙකු හෝ එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳව දැනුම් දිය හැකි ඕනෑම අයෙකු විසින් එවැනි ද්‍රව්‍ය මත රඳා පවතින ඕනෑම අයෙකු විසින් පැන නගින සියලුම වගකීම් සහ වගකීම අපි ප්‍රතික්ෂේප කරමු.

  මෙම වෙබ් අඩවියට වෙනත් පරිශීලකයින්, බ්ලොග්කරුවන්, සහ තෙවන පාර්ශවීය බලපත්‍රලාභීන්, සින්ඩිකේටර්, එකතුකරන්නන්, සහ/හෝ වාර්තාකරණ සේවා සපයන ද්‍රව්‍ය ඇතුළුව තෙවන පාර්ශවයන් විසින් සපයනු ලබන අන්තර්ගතයන් ඇතුළත් විය හැක. මෙම ද්‍රව්‍යවල ප්‍රකාශිත සියලුම ප්‍රකාශ සහ/හෝ අදහස්, සහ සමාගම විසින් සපයනු ලබන අන්තර්ගතය හැර අනෙකුත් ප්‍රශ්න සහ අනෙකුත් අන්තර්ගතයන් සඳහා සියලුම ලිපි සහ ප්‍රතිචාර, එම ද්‍රව්‍ය සපයන පුද්ගලයාගේ හෝ ආයතනයේ අදහස් සහ වගකීම පමණක් වේ. මෙම ද්රව්ය අනිවාර්යයෙන්ම සමාගමේ මතය පිළිබිඹු නොකරයි. ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක් විසින් සපයනු ලබන කිසියම් ද්‍රව්‍යයක අන්තර්ගතය හෝ නිරවද්‍යතාවය සඳහා අපි ඔබට හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට වගකිව යුතු හෝ වගකීමක් නොදරමු.

  වෙබ් අඩවියේ වෙනස්කම්

  අපි මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය කලින් කලට යාවත්කාලීන කළ හැක, නමුත් එහි අන්තර්ගතය අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ හෝ යාවත්කාලීන නොවේ. වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් ඕනෑම වේලාවක කල් ඉකුත් වී තිබිය හැකි අතර, එවැනි ද්‍රව්‍ය යාවත්කාලීන කිරීමට අප බැඳී නොසිටිමු.

  ඔබ සහ ඔබේ වෙබ් අඩවියට පැමිණීම පිළිබඳ තොරතුරු

  මෙම වෙබ් අඩවියේ අප රැස් කරන සියලුම තොරතුරු අපගේ යටත් වේ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබගේ තොරතුරු වලට අනුකූලව අප විසින් ගනු ලබන සියලුම ක්‍රියාමාර්ග වලට ඔබ එකඟ වේ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය.

  මාර්ගගත මිලදී ගැනීම් සහ වෙනත් නියමයන් සහ කොන්දේසි

  අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා සිදු කරන සියලුම මිලදී ගැනීම් හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා සාදන ලද භාණ්ඩ හෝ සේවා විකිණීම සඳහා වන වෙනත් ගනුදෙනු හෝ ඔබ විසින් සිදු කරන ලද සංචාරයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අප විසින් පාලනය කරනු ලැබේ. විකුණුම් නියමයන්, මින් මෙම භාවිත නියමයන්ට ඇතුළත් කර ඇත.

  අමතර නියමයන් සහ කොන්දේසි වෙබ් අඩවියේ විශේෂිත කොටස්, සේවා හෝ විශේෂාංග සඳහාද අදාළ විය හැක. එවැනි සියලුම අමතර නියමයන් සහ කොන්දේසි මෙම පරිශීලනය කිරීමේ නියමයන් වෙත මෙම යොමුව මගින් ඇතුළත් කර ඇත.

  වෙබ් අඩවිය සහ සමාජ මාධ්‍ය විශේෂාංග වෙත සම්බන්ධ කිරීම

  ඔබ සාධාරණ සහ නීත්‍යානුකූල සහ අපගේ කීර්තිනාමයට හානියක් නොවන හෝ එයින් ප්‍රයෝජනයක් නොගන්නා ආකාරයෙන් එසේ කරන්නේ නම්, ඔබට අපගේ මුල් පිටුවට සම්බන්ධ විය හැක, නමුත් ඔබ කිසියම් ආකාරයක සංගමයක් යෝජනා කරන ආකාරයෙන් සබැඳියක් ස්ථාපිත නොකළ යුතුය. අපගේ ප්‍රකාශිත ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව අපගේ පැත්තෙන් අනුමැතිය හෝ අනුමත කිරීම.

  මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබට සබල කරන ඇතැම් සමාජ මාධ්‍ය විශේෂාංග සැපයිය හැක:

  • මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ඇතැම් අන්තර්ගතයන් වෙත ඔබගේම හෝ ඇතැම් තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි වලින් සබැඳි කරන්න.
  • මෙම වෙබ් අඩවියේ යම් අන්තර්ගතයක් සහිත ඊමේල් හෝ වෙනත් සන්නිවේදනයන් යවන්න, හෝ යම් අන්තර්ගතයකට සබැඳි යවන්න.
  • මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත සීමිත කොටස් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හෝ ඔබේම හෝ ඇතැම් තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවිවල ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හේතු වන්න.

  ඔබට මෙම විශේෂාංග අප විසින් සපයා ඇති පරිදි පමණක් භාවිතා කළ හැකි අතර, ඒවා ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් සහ වෙනත් ආකාරයකින් එවැනි විශේෂාංග සම්බන්ධයෙන් අප විසින් සපයනු ලබන ඕනෑම අමතර නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට අනුකූලව භාවිතා කළ හැක. ඉහත කරුණු වලට යටත්ව, ඔබ නොකළ යුත්තේ:

  • ඔබට අයිති නැති ඕනෑම වෙබ් අඩවියකින් සබැඳියක් ස්ථාපිත කරන්න.
  • වෙබ් අඩවිය හෝ එහි කොටස් වෙනත් ඕනෑම වෙබ් අඩවියක ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හේතු වන්න, උදාහරණයක් ලෙස, රාමු කිරීම, ගැඹුරු සම්බන්ධ කිරීම, හෝ පේළිගත සම්බන්ධ කිරීම.
  • මුල් පිටුව හැර වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම කොටසකට සම්බන්ධ කරන්න.
  • එසේ නොමැතිනම් මෙම භාවිත නියමවල වෙනත් විධිවිධානවලට නොගැලපෙන මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න.

  ඔබ සම්බන්ධ කරන ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් හෝ ඔබ යම් යම් අන්තර්ගතයන් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි බවට පත් කරන ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් මෙම භාවිත නියමවල දක්වා ඇති අන්තර්ගත ප්‍රමිතීන්ට සෑම අතින්ම අනුකූල විය යුතුය.

  ඕනෑම අනවසර රාමු කිරීම හෝ සම්බන්ධ කිරීම වහාම නැවැත්වීම සඳහා අප සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ඔබ එකඟ වේ. දැනුම්දීමකින් තොරව සම්බන්ධ කිරීමේ අවසරය ඉල්ලා අස්කර ගැනීමේ අයිතිය අප සතුය.

  අපි අපගේ අභිමතය පරිදි දැනුම් දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක සියලුම හෝ ඕනෑම සමාජ මාධ්‍ය විශේෂාංග සහ ඕනෑම සබැඳියක් අක්‍රිය කළ හැකිය.

  වෙබ් අඩවියෙන් සබැඳි

  වෙබ් අඩවියේ වෙනත් අඩවි වෙත සබැඳි සහ තෙවන පාර්ශවයන් විසින් සපයනු ලබන සම්පත් තිබේ නම්, මෙම සබැඳි ඔබගේ පහසුව සඳහා පමණක් සපයනු ලැබේ. බැනර් දැන්වීම් සහ අනුග්‍රහය දක්වන සබැඳි ඇතුළුව වෙළඳ දැන්වීම්වල අඩංගු සබැඳි මෙයට ඇතුළත් වේ. එම අඩවිවල හෝ සම්පත්වල අන්තර්ගතය පිළිබඳව අපට කිසිදු පාලනයක් නොමැති අතර, ඒවා සඳහා හෝ ඔබ ඒවා භාවිතා කිරීමෙන් ඇතිවිය හැකි අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වීමට තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබ එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබේම අවදානමෙන් සහ එවැනි වෙබ් අඩවි සඳහා භාවිතා කිරීමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව සිදු කරයි.

  භූගෝලීය සීමාවන්

  වෙබ් අඩවියේ හිමිකරු එක්සත් ජනපදයේ කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇත. අපි මෙම වෙබ් අඩවිය ලබා දෙන්නේ එක්සත් ජනපදයේ සිටින පුද්ගලයින්ට පමණක් භාවිතා කිරීම සඳහා ය. වෙබ් අඩවියට හෝ එහි අන්තර්ගතයට එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත ප්‍රවේශ විය හැකි හෝ සුදුසු බවට අපි කිසිදු ප්‍රකාශයක් නොකරමු. වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශය ඇතැම් පුද්ගලයන් විසින් හෝ ඇතැම් රටවල නීත්‍යානුකූල නොවිය හැක. ඔබ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත සිට වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ නම්, ඔබ එය ඔබගේම මූලිකත්වයෙන් සිදු කරන අතර දේශීය නීතිවලට අනුකූල වීම සඳහා වගකිව යුතුය.

  මහලුවයසේ ක වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

  අන්තර්ජාලයෙන් හෝ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකි ගොනු වෛරස් හෝ වෙනත් විනාශකාරී කේත වලින් තොර බවට අපට සහතිකයක් හෝ සහතිකයක් ලබා දිය නොහැකි බව ඔබට වැටහේ. ප්‍රති-වයිරස ආරක්ෂණය සහ දත්ත ආදානයේ සහ ප්‍රතිදානයේ නිරවද්‍යතාවය සඳහා ඔබේ විශේෂිත අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් ක්‍රියා පටිපාටි සහ මුරපොලවල් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නැතිවූ ඕනෑම දත්තයක් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට බාහිර මාධ්‍යයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය. නීතියෙන් සපයා ඇති උපරිම ප්‍රමාණයට, බෙදා හරින ලද වෙනත් සේවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්, වයිරස, හෝ වෙනත් තාක්ෂණික අධ්‍යාපනික, තාක්ෂණික අංශයෙන් සිදුවන ඕනෑම අලාභයක් හෝ හානියක් සඳහා අපි වගකියනු නොලැබේ. ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගන්නා ඕනෑම සේවාවක් හෝ අයිතමයක් හේතුවෙන් හෝ එහි වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් බාගත කිරීම හේතුවෙන් හිමිකාර ද්‍රව්‍ය.

  ඔබේ වෙබ් අඩවිය, එහි අන්තර්ගතය, සහ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගන්නා ඕනෑම සේවාවක් හෝ අයිතමයක් ඔබේ භාවිතය ඔබේම අවදානමක පවතී. වෙබ් අඩවිය, එහි අන්තර්ගතය, සහ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගන්නා ඕනෑම සේවාවක් හෝ අයිතමයක් "පවතින පරිදි" සහ "ලබා ගත හැකි පරිදි" පදනමක් මත, වෙනත් ඕනෑම වගකීමකින් තොරව සපයනු ලැබේ. සම්පූර්ණත්වය, ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය, ගුණාත්මක බව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් හෝ නියෝජනයක් සමාගම හෝ සමාගම හා සම්බන්ධ කිසිදු පුද්ගලයෙකු සිදු නොකරයි. ඉහත දැක් වූ වත් වෙබ් අඩවිය, එහි අන්තර්ගතය, හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ලබා ඕනෑම සේවා හෝ ITEMS දෝෂ වනු ඇත බව, නිවැරදි, විශ්වාසනීය, දෝෂය-නොමිලේ, OR, බාධාවකින් තොරව කරන බව සමාගම කිසිවෙකුට ඇෙසෝසිෙය්ටඩ් සමග සමාගම නියෝජනය හෝ වරෙන්තු සීමා කරන්නේ නැතිව නිවැරදි කර ඇත, අපගේ වෙබ් අඩවිය හෝ එය ලබා ගත හැකි සේවාදායකය වෛරස් හෝ වෙනත් හානිකර සංරචක වලින් තොර බව, එසේත් නැතිනම් වෙබ් අඩවිය හෝ වෙනත් සේවා හෝ වෙනත් ඒවා ලබාගෙන ඇති භාණ්ඩ වලින් තොර බව.

  විසින් නීතියේ, කවර ආකාරයක හෝ සමාගම අමගොස්තු අත්හරිනු සියලු වගකීම්, ඉදිරිපත් EXPRESS හෝ ව්යංග, ව්යවස්ථාපිත, හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, ඇතුළුව නමුත් සීමිත හැකිබව, නොවන උල්ලංඝනය කිරීම සහ යෝග්යතාවයක් සඳහා කිසියම් කාර්යයකට ප්රයෝජනයට ඕනෑම වගකීම් ලබා දී ඇති අතර එම උපරිම විදිහට.

  සමාගමේ නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් කරන ලද ප්‍රකාශ ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලනය විසින් ඇගයීමට ලක් කර නොමැත. FDA-අනුමත පර්යේෂණ මගින් සමාගමේ නිෂ්පාදනවල කාර්යක්ෂමතාවය තහවුරු කර නොමැත. සමාගමේ නිෂ්පාදන කිසියම් රෝගයක් හඳුනා ගැනීමට, ප්‍රතිකාර කිරීමට, සුව කිරීමට හෝ වැළැක්වීමට අදහස් නොකෙරේ. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම තොරතුරු සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්ගෙන් ලැබෙන තොරතුරු සඳහා ආදේශකයක් හෝ විකල්පයක් ලෙස අදහස් නොකෙරේ. ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් භාවිතා කිරීමට පෙර විභව අන්තර්ක්‍රියා හෝ වෙනත් විය හැකි සංකූලතා පිළිබඳව ඔබේ සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයාගෙන් විමසන්න. ෆෙඩරල් ආහාර, ඖෂධ සහ රූපලාවන්‍ය පනතට මෙම දැනුම්දීම අවශ්‍ය වේ.

  අදාළ නීතිය යටතේ බැහැර කළ නොහැකි හෝ සීමා කළ නොහැකි කිසිදු වගකීමක් සඳහා ඉහත සඳහන් දේ බලපාන්නේ නැත.

  වගකීම් සීමා කිරීම

  නීතියෙන් සපයා ඇති උපරිම ප්‍රමාණයට, කිසිම අවස්ථාවක සමාගම, එහි අනුබද්ධිතයන් හෝ ඔවුන්ගේ බලපත්‍රලාභීන්, සේවා සපයන්නන්, සේවකයන්, නියෝජිතයන්, නිලධාරීන්, නියෝජිතයින්, අධ්‍යක්ෂවරුන්, ආයතන ඔබේ භාවිතය, හෝ නොහැකි වීම සඳහා යොදාගැනීම, මෙම වෙබ් අඩවිය, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සම්බන්ධ ඕනෑම වෙබ් අඩවි, වෙබ් අඩවි හෝ එවැනි වෙනත් වෙබ් අඩවි, ඕනෑම ඍජු, වක්ර, විශේෂ, වියට, ආනුෂංගික, OR, දඬුවම් වන්දියක් ෙම්වාට ඕනෑම අන්තර්ගතයක්, ඇතුළුව නමුත් ලිමිටඩ් සම්බන්ධයෙන් ට, පුද්ගලික තුවාල, වේදනාව සහ දුක් විඳීම, චිත්තවේගීය පීඩාව, ආදායම අහිමි වීම, ලාභ අහිමි වීම, ව්‍යාපාර අහිමි වීම හෝ අපේක්ෂිත ඉතුරුම් අහිමි වීම, භාවිතය අහිමි වීම, අහිමි වීම, රජයට අහිමි වීම, කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, අපේක්ෂා කළ හැකි වුවද.

  අදාළ නීතිය යටතේ බැහැර කළ නොහැකි හෝ සීමා කළ නොහැකි කිසිදු වගකීමකට ඉහත සඳහන් දේ බලපාන්නේ නැත.

  නිදහස් කිරීම

  සමාගම, එහි අනුබද්ධිත ආයතන, බලපත්‍රලාභීන් සහ සේවා සපයන්නන් සහ එහි සහ ඔවුන්ගේ අදාළ නිලධාරීන්, අධ්‍යක්ෂවරුන්, සේවකයින්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, නියෝජිතයින්, බලපත්‍රලාභීන්, සැපයුම්කරුවන්, අනුප්‍රාප්තිකයින් සහ ඕනෑම හිමිකම් පෑමකින් සහ ඊට එරෙහිව පැවරුම් ආරක්ෂා කිරීමට, වන්දි ගෙවීමට සහ හානිකර ලෙස රඳවා ගැනීමට ඔබ එකඟ වේ. , වගකීම්, හානි, විනිශ්චයන්, සම්මාන, පාඩු, වියදම්, වියදම්, හෝ ගාස්තු (සාධාරණ නීතීඥවරුන්ගේ ගාස්තු ඇතුළුව) ඔබ මෙම භාවිත නියමයන් උල්ලංඝනය කිරීම හෝ ඊට අදාළව හෝ ඊට අදාළව, ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට සීමා නොවේ , ඔබේ පරිශීලක දායකත්ව, මෙම භාවිත නියමවල ප්‍රකාශිත ලෙස අවසර දී ඇති ඒවා හැර වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය, සේවා සහ නිෂ්පාදනවල ඕනෑම භාවිතයක් හෝ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත් ඕනෑම තොරතුරක් ඔබේ භාවිතය.

  පාලන නීතිය සහ අධිකරණ බලය

  වෙබ් අඩවියට අදාළ සියලු කරුණු සහ මෙම භාවිත නියමයන් සහ එයින් පැන නගින ඕනෑම ආරවුලක් හෝ හිමිකම් පෑමක් (එක් එක් අවස්ථාවකදී, ගිවිසුම්ගත නොවන ආරවුල් හෝ හිමිකම් ඇතුළුව), රාජ්‍ය අභ්‍යන්තර නීතිවලට අනුකූලව පාලනය කරනු ලැබේ. (කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තයේ හෝ වෙනත් අධිකරණ බලයක් වේවා) නීති ප්‍රතිපාදන හෝ රීතියේ කිසියම් තේරීමක් හෝ ගැටුමකට බල නොපාමින් කොලරාඩෝහි. මෙම භාවිත නියමයන් හෝ වෙබ් අඩවියෙන් පැන නගින ඕනෑම නෛතික නඩුවක්, ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාදාමයක් එක්සත් ජනපදයේ ෆෙඩරල් උසාවිවල හෝ නගරයේ පිහිටා ඇති එක් එක් නඩුවේදී කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තයේ උසාවිවල පමණක් පිහිටුවනු ලැබේ. Boulder සහ County of Boulder ඔබ පදිංචි රටෙහි හෝ වෙනත් අදාළ රටක මෙම භාවිත නියමයන් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට එරෙහිව ඕනෑම නඩුවක්, ක්‍රියාමාර්ගයක් හෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ඒමේ අයිතිය අප සතුව ඇතත්. එවැනි උසාවි මගින් ඔබ කෙරෙහි අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ එවැනි උසාවිවල ස්ථානගත කිරීමට ඇති ඕනෑම සහ සියලු විරෝධතා ඔබ අත්හැර දමයි.

  බේරුම් කිරීම

  සමාගමේ තනි අභිමතය පරිදි, මෙම භාවිත නියමයන් හෝ වෙබ් අඩවිය භාවිතයෙන් පැන නගින ඕනෑම ආරවුල්, ඒවායේ අර්ථ නිරූපණය, උල්ලංඝනය කිරීම්, වලංගු නොවන බව, කාර්ය සාධනය නොකිරීම හෝ අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ආරවුල් ඇතුළුව, අවසාන සහ බැඳීම වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය විය හැකිය. කොලරාඩෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් ඇමරිකානු බේරුම්කරණ සංගමයේ බේරුම්කරණ රීති යටතේ බේරුම්කරණය.

  හිමිකම් ගොනු කිරීමට කාලය සීමා කිරීම

  මෙම භාවිත නියමයන් හෝ ඊට අදාළ වෙනත් ක්‍රියාවක් හෝ ඊට අදාළව ඔබට පැන නැගිය හැකි ඕනෑම ක්‍රියාවක් හෝ හිමිකම් පෑමක් හෝ වෙබ් අඩවියක්, එම හේතුව නිසා වසරක් ඇතුළත (1) ආරම්භ කළ යුතුය.

  අත්හැරීම සහ වෙන් කිරීමේ හැකියාව

  මෙම භාවිත නියමයන් හි දක්වා ඇති කිසිදු නියමයක් හෝ කොන්දේසියක් සමාගම විසින් අත්හැර දැමීමක් එම නියමය හෝ කොන්දේසිය තවදුරටත් හෝ අඛණ්ඩව අත්හැරීමක් ලෙස හෝ වෙනත් කිසියම් නියමයක් හෝ කොන්දේසියක් අත්හැරීමක් ලෙස සලකනු නොලැබේ. හෝ මෙම භාවිත නියමයන් යටතේ ඇති විධිවිධාන එවැනි අයිතියක් හෝ විධිවිධානයක් අත්හැරීමක් සිදු නොවේ.

  කිසියම් හේතුවක් නිසා මෙම භාවිත නියමවල යම් විධිවිධානයක් වලංගු නොවන, නීතිවිරෝධී හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි බවට අධිකරණයක් හෝ වෙනත් නිසි අධිකරණ බල මණ්ඩලයක් විසින් තීරණය කරනු ලැබුවහොත්, එම විධිවිධාන ඉවත් කිරීම හෝ නියමවල ඉතිරි විධිවිධාන අවම ප්‍රමාණයට සීමා කරනු ලැබේ. භාවිතය පූර්ණ බලයෙන් සහ බලපෑමෙන් දිගටම පවතිනු ඇත.

  සමස්ත ගිවිසුම

  භාවිත නියමයන්, අපගේ රහස්යතා ප්රතිපත්තියසහ අපේ විකුණුම් නියමයන් ඔබ සහ ඔබ අතර ඇති එකම සහ සම්පූර්ණ ගිවිසුම EXTRACT LABS Inc. වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධයෙන් වන අතර වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත සහ වාචික යන සියලුම පෙර සහ සමකාලීන අවබෝධයන්, ගිවිසුම්, නියෝජනයන් සහ වගකීම් අභිබවා යයි.

  අවසන් වරට වෙනස් කළේ: 1 මැයි 2019